Dotacja UE

Firma ROYALPACK, Tatar Sp. j. zrealizowała projekt nr POIR.03.02.01-08-0004/17-00 dofinansowanego z Funduszy Europejskich pod nazwą „Gama nowatorskich opakowań tekturowych wielokrotnego zastosowania, o innowacyjnych cechach i przełomowych parametrach użytkowych” w ramach:

 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
Umowa nr: POIR.03.02.01-08-0004/17-00 zawarta w dniu 07.03.2018 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 

Wartość projektu: 53 703 276,00 PLN

Wartość dofinansowania: 19 647 540,00 PLN

 

Krótki opis projektu:
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa ROYALPACK poprzez wdrożenie własnych wyników prac badawczo-rozwojowych, które pozwolą na wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowej gamy opakowań tekturowych przeznaczonych do wielokrotnego zastosowania.
Niniejszy projekt polega na wprowadzeniu na rynek przez ROYALPACK, Tatar Sp. j. gamy opakowań tekturowych o wydłużonym cyklu życia. Opakowania opracowane w ramach prac B+R przeprowadzonych przez wnioskodawcę odznaczają się zwiększoną wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne. Zostaną one również wzbogacone w zgłoszony do ochrony patentowej system aplikacji dodatkowej warstwy informacyjno-ozdobnej. Badania walidacyjne nowych produktów przeprowadziła Politechnika Łódzka. Wprowadzenie wyników prac B+R do oferty Wnioskodawcy będzie wymagało podjęcia szeregu działań inwestycyjnych i wdrożeniowych. Uruchomienie produkcji nowej gamy wyrobów wymaga zastosowania nowych urządzeń, dlatego w ramach projektu planowany jest zakup nowoczesnego ciągu technologicznego, umożliwiającego produkcję produktów o wspomnianych właściwościach. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej, w tym na politykę zrównoważonego rozwoju oraz równych szans.
Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.03.2018 – 30.06.2019.

 

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 w sprawie zamówienia na zakup maszyny drukującej

Pliki do pobrania

ZO 1 2018
załącznik nr 1_ZO 1 2018
załącznik nr 2_ZO 1 2018
załącznik nr 3_ZO 1 2018

 

Zapytanie ofertowe nr 2A/2018 w sprawie zamówienia na zakup linii do produkcji i laminowania tektury falistej – sklejarka pojedyncza 2 sztuki

Pliki do pobrania

ZO 2A 2018
załącznik nr 1_ZO 2A 2018
załącznik nr 2_ZO 2A 2018
załącznik nr 3_ZO 2A 2018

 

Zapytanie ofertowe nr 2B/2018 w sprawie zamówienia na zakup linii do produkcji i laminowania tektury falistej – maszyna kaszerująca

Pliki do pobrania

ZO 2B 2018
załącznik nr 1_ZO 2B 2018
załącznik nr 2_ZO 2B 2018
załącznik nr 3_ZO 2B 2018

Request for quotation no. 2B/2018 on order for purchase line for production and lamination corrugated board - laminating machine

Downloads

RQ 2B 2018
attachment no. 1_RQ 2B 2018
attachment no. 2_RQ 2B 2018
attachment no. 3_RQ 2B 2018

 

Zapytanie ofertowe nr 3A/2018 w sprawie zamówienia na zakup przekrawacza do tektury falistej

Pliki do pobrania

ZO 3A 2018
załącznik nr 1_ZO 3A 2018
załącznik nr 2_ZO 3A 2018
załącznik nr 3_ZO 3A 2018

 

Request for quotation no. 3A/2018 on order for purchase single face sheeter

Downloads

RQ 3A 2018
attachment no 1_RQ 3A 2018
attachment no 2_RQ 3A 2018
attachment no 3_RQ 3A 2018

 

Zapytanie ofertowe nr 3B/2018 w sprawie zamówienia na zakup odwijaka do tektury falistej

Pliki do pobrania

ZO 3B 2018
załącznik nr 1_ZO 3B 2018
załącznik nr 2_ZO 3B 2018
załącznik nr 3_ZO 3B 2018

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2018 w sprawie zamówienia na zakup nawijaka automatycznego do tektury falistej

Pliki do pobrania

ZO 4 2018
załącznik nr 1_ZO 4 2018
załącznik nr 2_ZO 4 2018
załącznik nr 3_ZO 4 2018

Request for quotation no. 4/2018 on order for purchase automatic rewinder for corrugated board

Downloads

RQ 4 2018
attachment no. 1_RQ 4 2018
attachment no. 2_RQ 4 2018
attachment no. 3_RQ 4 2018

 

Zapytanie ofertowe nr 5/2018 w sprawie zamówienia na zakup przekrawacza papieru do druku

Pliki do pobrania

ZO 5 2018
załącznik nr 1_ZO 5 2018
załącznik nr 2_ZO 5 2018
załącznik nr 3_ZO 5 2018

Request for quotation no. 5/2018 on order for purchase paper sheeter

Downloads

RQ 5 2018
attachment no. 1_RQ 5 2018
attachment no. 2_RQ 5 2018
attachment no. 3_RQ 5 2018

 

Zapytanie ofertowe nr 6/2018 w sprawie zamówienia na zakup automatycznej sztancy płaskiej

Pliki do pobrania

ZO 6 2018
załącznik nr 1_ZO 6 2018
załącznik nr 2_ZO 6 2018
załącznik nr 3_ZO 6 2018

Request for quotation no. 6/2018 on order for purchase automatic die cutting machine

Downloads

RQ 6 2018
attachment no. 1_RQ 6 2018
attachment no. 2_RQ 6 2018
attachment no. 3_RQ 6 2018

 

Zapytanie ofertowe nr 7/2018 w sprawie zamówienia na zakup instalacji podawania kleju na bazie skrobi

Pliki do pobrania

ZO 7 2018
załącznik nr 1_ZO 7 2018
załącznik nr 2_ZO 7 2018
załącznik nr 3_ZO 7 2018

Request for quotation no. 7/2018 on order for purchase starch-based glue feed installation

Downloads

RQ 7 2018
attachment no. 1_RQ 7 2018
attachment no. 2_RQ 7 2018
attachment no. 3_RQ 7 2018

 

Zapytanie ofertowe nr 8/2018 w sprawie zamówienia na zakup instalacji pary wodnej

Pliki do pobrania

ZO 8 2018
załącznik nr 1_ZO 8 2018
załącznik nr 2_ZO 8 2018
załącznik nr 3_ZO 8 2018
załącznik nr 4_ZO 8 2018 Schemat technologiczny instalacji pary wodnej
załącznik nr 5_ZO 8 2018 Protokol analizy wody
załącznik nr 6_ZO 8 2018 Lokalizacja instalacji pary wodnej (dxf)
załącznik nr 6_ZO 8 2018 Lokalizacja instalacji pary wodnej
Zdjęcie hali na zewnątrz
Zdjęcie hali wewnątrz
Zdjęcie komina wzorcowego
Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi cz. 2
Doprowadzenie gazu do instalacji pary

 

Zapytanie ofertowe nr 9/2019 w sprawie zamówienia na zakup instalacji pneumatycznej odbioru i transportu odpadów

Pliki do pobrania

ZO 9 2019
załącznik nr 1_ZO 9 2019
załącznik nr 2_ZO 9 2019
załącznik nr 3_ZO 9 2019
Schemat instalacji odpadów

 

 

 

 

Wdrożenie innowacyjnego, energooszczędnego systemu wytwarzania opakowań o podwyższonej wytrzymałości

 

ROYALPACK, Tatar Sp. j. w lipcu 2013 r. otrzymał dotację unijną w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 4 - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Pilotaż: „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”.

 

Dzięki dofinansowaniu wybudowaliśmy nasz nowy zakład produkcyjny w miejscowości Słone koło Zielonej Góry. W zakresie projektu został również nabyty oraz zainstalowany nowoczesny park maszynowy.

 

Budowa zakładu została rozpoczęta w listopadzie 2013 r. Zakończenie prac nastąpiło w lutym 2015 r.

 

Nowy zakład produkcyjny ROYALPACK – Słone koło Zielonej Góry

 

 

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Zgadzam się