Brak danych
Brak danych

Polityka zrównoważonego rozwoju

Polityka zrównoważonego rozwoju gospodarczego to przede wszystkim prowadzenie działalności gospodarczej z troską o postęp społeczny oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Royalpack to firma, która prowadzi swoją działalność w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Zadowolenie klientów, rozwój osobisty pracowników oraz szacunek dla środowiska naturalnego i lokalnych społeczności są głównymi wartościami, które pielęgnujemy.

 

Społeczność

Royalpack dąży do tego aby w swojej branży być najbardziej rozpoznawalnym producentem opakowań kartonowych. Aby to osiągnąć będziemy działać na rzecz otoczenia i społeczności w których mamy zaszczyt pracować.

Naszą największą inwestycją są nasi pracownicy. Staramy się dbać o rozwój ich kompetencji, poczucia tożsamości z firmą, a także satysfakcjonujące możliwości kariery. Podstawą rozwoju osobistego naszych pracowników jest wspieranie ich działań, organizacja szkoleń, ich ambicje oraz pozytywna motywacja.

Sprzeciwiamy się dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, wiek, wyznanie, przekonania polityczne i inne cechy, mogące w jakikolwiek sposób wywołać działania dyskryminacyjne.

Wychodzimy również naprzeciw osobom niepełnosprawnym oraz wychowującym dzieci, poprzez dostosowanie odpowiedniej infrastruktury. Dzięki temu osoby niepełnosprawne nie czują się dyskryminowane i mogą w pełni funkcjonować w naszym zakładzie.

Brak danych

 

Środowisko

Budowa nowego zakładu produkcyjnego nie może oddziaływać negatywnie na środowisko naturalne. Będąc w pełni tego świadomym staramy się wdrażać technologie sprzyjające środowisku.

  • Odnawialne źródła energii

Na terenie zakładu zamontowane są solary. Dzięki takiemu działaniu zmniejszamy zużycie energii. Energię słoneczną firma wykorzystuje do ogrzewania bieżącej wody w budynku biurowym, jak również na hali produkcyjnej.

  • Zmniejszenie materiałochłonności produkcji

Nowoczesny park maszynowy umożliwia nam zmniejszenie ilości produkowanych odpadów, powstających podczas procesu produkcyjnego. Wiąże się to bezpośrednio z nabyciem mniejszej ilości niezbędnych surowców.

  • Zastosowanie płyt Sonora firmy KODAK

Dzięki nabyciu i wdrożeniu nowoczesnej technologii w procesie druku, jakim jest użycie płyt bezprocesowych Sonora, firma wprowadziła znaczące oszczędności związane z eliminacją środków chemicznych. Zmniejszyła ilość zużywanej wody i energii podczas procesu obróbki płyt. Skróciła czas przygotowania projektu do druku oraz wyeliminowała odpady chemiczne, kłopotliwe w utylizacji (artykuł ŚWIAT DRUKU).

  • Podczyszczalnia ścieków dedykowana maszynie do druku fleksograficznego

Drukarka fleksograficzna generuje ścieki o znacznym ładunku zanieczyszczeń. Wysoce zaawansowana technologicznie podczyszczalnia do obróbki ścieków przemysłowych gwarantuje nam oczyszczenie ścieków farb flekso do wymaganych parametrów zrzutu

  • Zaawansowany pneumatyczny system poboru ścinki

Podciśnieniowy system służy do skutecznego odzyskiwania ścinki ze wszystkich obszarów zakładu. Zebrana ścinka jest pneumatycznie transportowana do centralnego separatora a następnie do belownicy. Po jej uformowaniu w bele o wadze ok. 350 kg, jest ona odbierana przez producentów papieru do ponownego jej przetworzenia.

 

Kombinacja czynników ekonomicznych i ekologicznych, tworzy pozytywny efekt w działalności przedsiębiorstwa, jak również w otaczającym go środowisku naturalnym.

Brak danych
{"transaction":[],"path":"polityka-rozwoju","transaction_package":[],"session_id":"4lg6ecb301ajr0avarbr261ch7"}
{"logo":"logo","menu":"menu","movie":"movie","movie-text":"movie-text","company-image":"company-image","content":"content","box":"box","footer":"footer","cookie":"cookie","submenu":"submenu","im-breadcrumb":"im-breadcrumb","footer-logo":"footer-logo","prolog":"prolog","slider":"slider","map":"map","language":"language","file":"file","eu":"eu","image":"image","footer-menu":"footer-menu","section-content":"section-content","content-bottom":"content-bottom","file2":"file2","content-main":"content-main"}