Standard FEFCO

Katalog FEFCO stworzony przez European Federation of Corrugated Board Manufacturers stanowi usystematyzowany zbiór standardowych konstrukcji opakowaniowych. Poszczególne konstrukcje w katalogu posiadają swoje kody. Owymi kodami posługujemy się w codziennej komunikacji z Klientem, aby zapewnić transparentność przekazywanych informacji i wyeliminować potencjalne niejasności, co do dobranej konstrukcji. Warto tutaj podkreślić, że z uwagi na właściwości materiału, tylko niektóre konstrukcje z katalogu FEFCO mają swoje zastosowanie w produkcji opakowań z tektury litej.