Polityka Zrównoważonego Rozwojui Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

W Royalpack kładziemy nacisk na politykę zrównoważonego rozwoju gospodarczego, co oznacza, że nasza działalność opiera się na równowadze pomiędzy postępem gospodarczym, a szacunkiem dla środowiska naturalnego.

Polityka Zrównoważonego Rozwojui Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

W Royalpack kładziemy nacisk na politykę zrównoważonego rozwoju gospodarczego, co oznacza, że nasza działalność opiera się na równowadze pomiędzy postępem gospodarczym, a szacunkiem dla środowiska naturalnego.

Makingit accesible

Społeczność

Jesteśmy dumni z naszych wysiłków na rzecz społeczności, w której działamy. W Royalpack cenimy naszych pracowników i dbamy o ich rozwój osobisty, zapewniając szkolenia, wsparcie ich ambicji oraz eliminując wszelkie formy dyskryminacji.

Nasze zaplecze produkcyjne jest również dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rodziców, aby mogli pracować w komfortowych warunkach.

Środowisko

Budowa nowego zakładu produkcyjnego nie może oddziaływać negatywnie na środowisko naturalne. Będąc w pełni tego świadomym staramy się wdrażać technologie sprzyjające środowisku.

Makingit eco

Środowisko

Makingit eco

Budowa nowego zakładu produkcyjnego nie może oddziaływać negatywnie na środowisko naturalne. Będąc w pełni tego świadomym staramy się wdrażać technologie sprzyjające środowisku.

Odnawialne źródła energii

Na terenie zakładu zamontowane są solary. Dzięki takiemu działaniu zmniejszamy zużycie energii. Energię słoneczną firma wykorzystuje do ogrzewania bieżącej wody w budynku biurowym, jak również na hali produkcyjnej.

Zmniejszenie materiałochłonności produkcji

Nowoczesny park maszynowy umożliwia nam zmniejszenie ilości produkowanych odpadów, powstających podczas procesu produkcyjnego. Wiąże się to bezpośrednio z nabyciem mniejszej ilości niezbędnych surowców.

Odnawialne źródła energii

Na terenie zakładu zamontowane są solary. Dzięki takiemu działaniu zmniejszamy zużycie energii. Energię słoneczną firma wykorzystuje do ogrzewania bieżącej wody w budynku biurowym, jak również na hali produkcyjnej.

Zmniejszenie materiałochłonności produkcji

Nowoczesny park maszynowy umożliwia nam zmniejszenie ilości produkowanych odpadów, powstających podczas procesu produkcyjnego. Wiąże się to bezpośrednio z nabyciem mniejszej ilości niezbędnych surowców.


Zastosowanie płytSonora firmy KODAK

Dzięki nabyciu i wdrożeniu nowoczesnej technologii w procesie druku, jakim jest użycie płyt bezprocesowych Sonora, firma wprowadziła znaczące oszczędności związane z eliminacją środków chemicznych. Zmniejszyła ilość zużywanej wody i energii podczas procesu obróbki płyt. Skróciła czas przygotowania projektu do druku oraz wyeliminowała odpady chemiczne, kłopotliwe w utylizacji


Podczyszczalnia ścieków dedykowana maszynie do druku fleksograficznego

Drukarka fleksograficzna generuje ścieki o znacznym ładunku zanieczyszczeń. Wysoce zaawansowana technologicznie podczyszczalnia do obróbki ścieków przemysłowych gwarantuje nam oczyszczenie ścieków farb flekso do wymaganych parametrów zrzutu.


Zaawansowany pneumatyczny system poboru ścinki

Podciśnieniowy system służy do skutecznego odzyskiwania ścinki ze wszystkich obszarów zakładu. Zebrana ścinka jest pneumatycznie transportowana do centralnego separatora, a następnie do belownicy. Po jej uformowaniu w bele o wadze ok. 350 kg, jest ona odbierana przez producentów papieru do ponownego jej przetworzenia.

Kombinacja czynników ekonomicznych i ekologicznych, tworzy pozytywny efekt w działalności przedsiębiorstwa, jak również w otaczającym go środowisku naturalnym.