Standard FEFCO

Katalog FEFCO stworzony przez European Federation of Corrugated Board Manufacturers stanowi usystematyzowany zbiór standardowych konstrukcji opakowaniowych. Poszczególne konstrukcje w katalogu posiadają swoje kody. Owymi kodami posługujemy się w codziennej komunikacji z Klientem, aby zapewnić transparentność przekazywanych informacji i wyeliminować potencjalne niejasności co do dobranej konstrukcji. Z podstawowych grup katalogu wyróżnić można pudła transportowe, pudła teleskopowe, pudła i tace składane, pudełka wykrawane klejone, pudła e-commerce.