Brak danych
Brak danych

Dział kontroli jakości

Wiemy, że jakość jest najważniejsza, dlatego nasze opakowania tworzone są z surowców najwyższego gatunku. Monitorujemy na bieżąco warunki panujące na hali produkcyjnej i części magazynowej. Wprowadzony system ISO 9001:2015 zapewnia nam koordynację wszystkich działań i poszczególnych procesów.

 

Każdego dnia nasz dział kontroli jakości z aptekarską precyzją wykonuje badania wytrzymałościowe naszych opakowań:

Brak danych

GRAMATURA

To główny parametr, gdzie wartością jest masa 1 m2 arkusza tektury falistej wyrażona w gramach (g/m2). Gramatura jest ważnym elementem podczas wyboru odpowiedniego rodzaju tektury, ponieważ im wyższa gramatura, tym grubsza i bardziej sztywna tektura.


ECT

Wskaźnik odporności tektury falistej na zgniatanie krawędziowe - siły odniesionej do długości krawędzi próbki tektury, działającej równolegle do kierunku fal i powodującej załamanie próbki. Siła ta ma kluczowe znaczenie podczas składowania pudeł w stosie. Rodzaj fali zasadniczo nie wpływa na ECT. Kluczowy wpływ na wartość ECT ma klasa papieru wykorzystana do produkcji.


BCT

Wskaźnik odporności opakowania na ściskanie. Wyraża się poprzez wartość siły działającej bezpośrednio na opakowanie przy jego zgniataniu, jaka powoduje jego odkształcenie lub zniszczenie. Parametr ten jest uzależniony od wszystkich indywidualnych cech danego opakowania – jego wymiarów, konstrukcji oraz rodzaju i wytrzymałości zastosowanej tektury. Wartość BCT zależy w bezpośredni sposób od ECT.


WILGOTNOŚĆ

Wskaźnik ukazujący stosunek masy wody zawartej w tekturze do masy całego wyrobu. Zależy ona nie tylko od wilgotności powietrza, ale również temperatury otoczenia i składu tektury. Aby zachować odpowiednie właściwości tektury, należy stworzyć optymalne warunki do jej przechowywania. Pomieszczenia muszą być suche i przewiewne, a ich temperatura nie może spaść poniżej 4 °C – zaleca się utrzymywanie stałej temperatury na poziomie 18-22 °C. Wilgotność powinna utrzymywać się na poziomie 60%, a jej minimalna wartość w pomieszczeniach ogrzewanych to 45%. Zbyt duża wilgotność tektury powoduje zmiany jej właściwości fizycznych: spadek sztywności, odkształcenia liniowe, większą ściśliwość, grubość oraz szorstkość. Z kolei zbyt niska wilgotność powoduje pękanie fal i w konsekwencji całych arkuszy tektury.


DELTA E

Wskaźnik mierzony za pomocą spektrodensytometru X-Rite, pokazujący stopień odchylenia koloru wydrukowanego od zadanego wzoru. Spektrodensytometr X-Rite eXact to nowoczesne urządzenie, które uwzględnia nowe potrzeby klientów związane z podnoszeniem jakości dostarczanych opakowań. X-Rite eXact umożliwia nam kontrolę i zarządzanie barwą zapewniając najwyższą dokładność pomiaru koloru. Jeśli więc przy wydruku planujemy otrzymać określony kolor, to im bliżej tego koloru jesteśmy na finalnym wydruku, tym dla wskaźnika delta E wartość będzie bliższa 0. Jeśli spektrofotometr podczas pomiaru pokaże równe 0 oznacza to, że uzyskaliśmy kolor idealnie zgodny ze wzorem. Przyjmuje się, że wydruk w tolerancji do delta < 2,0 nie jest rozróżniany dla ludzkiego oka większości osób.


STOPIEŃ NASYCENIA BIELI PODŁOŻA DO DRUKU

Badanie stopnia bieli podłoża jest czynnością kluczową w celu uzyskania wysokiej jakości wydruku. Już na etapie przygotowania projektu, musimy mieć absolutną pewność, że dany papier do druku spełnia jego założenia. Biel podłoża jest istotna szczególnie przy jasnych (transparentnych) kolorach zastosowanych w projekcie graficznym, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wydruk końcowy. Pomiarów dokonujemy spektrofotometrem X-Rite eXact. Dzięki niemu weryfikujemy jakość użytego przez nas podłoża oraz opracowujemy odpowiednie receptury farb dla konkretnego projektu.

Brak danych
{"transaction":[],"path":"dzial-kontroli-jakosci","transaction_package":[],"session_id":"cnock8ksgcllb4a7jsnmc83pg9"}
{"logo":"logo","menu":"menu","movie":"movie","movie-text":"movie-text","company-image":"company-image","content":"content","box":"box","footer":"footer","cookie":"cookie","submenu":"submenu","im-breadcrumb":"im-breadcrumb","footer-logo":"footer-logo","prolog":"prolog","slider":"slider","map":"map","language":"language","file":"file","eu":"eu","image":"image","footer-menu":"footer-menu","section-content":"section-content","content-bottom":"content-bottom","file2":"file2","content-main":"content-main"}